תכנון תאורה אדריכלית

מתכנן התאורה מלווה את כל שלבי התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים תוך שילוב התאורה בכל מרכיבי העיצוב.

התכנון חייב להשתלב יחד עם התכנון האדריכלי כדי שאפשר יהיה להערך נכונה מבחינה ביצועית ולהכין את התשתיות המתאימות.

הליווי כולל הכנת תכניות תאורה, פרטי ביצוע, כתבי כמויות, ליווי בבחירת גופי תאורה, הכנת מפרט מיוחד ופיקוח עליון.

התאורה הופכת להיות חלק משמעותי ובלתי נפרד מהעיצוב האדריכלי של הבית. היא מלווה את העיצוב ומעצימה אותו.

"התאורה היא תוצאה של תכנון רגיש ומלא עוצמה... תכנון התאורה משלים את כוונת העיצוב הכללי, רואה ולא נראה ובעיקר מעורר סקרנות" (בנין ודיור – גל' 82 – "ניתוק מופלא").